tachlit
home02
הרב עובדיה יוסף שליט"א מברך את מנהלי המכון

 

מעתה ניתן להשיג תפילין,ספרי תורה, מזוזות ומגילות בהשגחת בד"צ "בית יוסף". מכון הסת"ם למהדרין תפארת יוסף.
בנשיאות מרן מאור ישראל רבנו עובדיה שליט"א, עומד תחת פיקוח הלכתי צמוד של בד"צ "בית יוסף" במהלך ייצור סת"ם