במכונינו אנו מייצרים 4 סוגי תפילין על פי הבדלי ההידורים. ההבדלים קובעים את רמת ההידור על פי המתבקש על ידי המזמין.

התפילין שלנו: עטרת, תפארת, מהודר ומהודר מיוחד נבדלים על פי בחירת חומרי הייצור, מהלך הייצור, שלבי ההגהות וחתימת המוצר.

הידורים בתפילין

מרכיב אחד של הידור מצווה הוא הקיום ההלכתי של כל הדינים הקשורים לאותה מצווה, גם אם אפשר לקיים את המצווה בלעדיהם.

מרכיב נוסף של הידור מצווה נקרא נוי מצווה. על פי מדרש רבותינו ז“ל מהפסוק "זה א-לי ואנוהו, א-להי אבי וארוממנהו.“ (שירת הים) הכוונה ל"עשה טלית נאה, שופר נאה, תפילין נאות...". מכאן שצריך כל אחד לדאוג שהחפצים בהם הוא מקיים מצוות יהיו נאים ויפים, ככלי נאות לעשות בו רצון מלך מלכי המלכים.

גם בתפילין ומזוזות יש חובת הידור מצווה, הן בצד ההלכתי והן מבחינת נוי.

עבודת הבורא יתברך מתאפיינת בגישה של צמצום ודיוק על המילה ותו לא, אלא וודאי שאם אני עושה משהו בשביל מלך מלכי המלכים, אני רוצה לעשות את זה בשמחה, בפאר ובהדר, לא במסכנות וצמצום. חכמים קבעו ששיעור ההידור הוא שליש מעלות הפריט ה“כשר“, על מנת לקיים את המצווה בהידור, החובה היא להוסיף סכום זה. כל האמור לגבי החובה בהידור מתייחס למי שמשגת ידו ואין חס ושלום כוונה לרמז שאם לא עשה בהידור לא יצא ידי חובתו.

ניתן לסכם ולראות בתרשים הבא את המוצרים וההבדלים ביניהם בבהירות פשטנית יותר

רמת ההידור בכתב הנחיות הסופרים הקלף בתי התפילין רצועות התפילין
'עטרת'
צורת האותיות כדרישת ההלכה

הזמנת תפילין
השגחה ופיקוח על הסופרים עם תעודה, ועומדים בדרישת ההלכה, ומונחים ע"י מכון 'תפילין לישראל' קלפים העומדים בדרישות ההלכה, ונרכשים ממפעלים מפורסמים בתי התפילין נרכשים ממפעלים ידועים בהכשר מקומי של רבנים שמתעסקים בתחום הסת"ם רצועות התפילין נרכשים ממפעלים ידועים בהכשר מקומי של רבנים שמתעסקים בתחום הסת"ם

תפילין 'תפארת יוסף' בהשגחת בד"צ בית יוסף

רמת ההידור בכתב הנחיות הסופרים הקלף בתי התפילין רצועות התפילין
'תפארת'
צורת האותיות ע"פ מסורת הכתיבה וכדרישת ההלכה ולדעת מרן השו"ע וכן המנהג.
hazmen
כל הכתבים עוברים אבחון ודירוג ע"י מכון 'תפארת יוסף' ע"פ הנחיית בד"צ 'בית יוסף'.
הפרשיות כולם יעברו הגהות גברא כפולה ע"י שני מגיהים מוסמכים, והגהת מחשב.
לאחר שלבי ההגהות עוברים הכתבים בקרה אחרונה
כל הסופרים כולם אברכים ובני תורה קובעים עיתים לתורה בדרגות שונות, ומוכרים לנו אישית, או המלצה ע"י רבנים מוכרים.
סופרים שמוסמכים לכתיבה ע"י תעודה מכוני סת"ם מוכרים.
תיוג של כל אותיות שעטנ"ז ג"ץ ואותיות בד"ק חי"ה
הכתב אחיד בסגנונו – לא מעורבב משני סוגים
כתב יפה ואחיד במראה
סיום כתיבת השורות ישרות.
הסופרים מקפידים על טבילה לפני הכתיבה.
הקלף נקנה אך ורק ממפעלים מפורסמים, ע"פ הנחיות הבד"צ.
קלף איכותי ולא מחוספס.
בדיקת משאריות שעל הקלף (דוכסוסוטוס) שפוסל בכתיבה עליו.
הקלף עובר את ביקורת רבני המכון ע"פ הנחיות הבד"צ.
מיוצרים במפעל ותיק ומנוסה המייצר בתים באיכות וברמה גבוה.
פיקוח הבד"צ נעשה משעת יבוא העורות למפעל.
עיבוד ביד ע"י יהודים יראי שמים.
כל הפעולות נעשות לשמה ואפילו השטיפה במים.
בדיקת נקבים על כל בית ובית,
ע"י משגיח.
הבתים מעור אחד כולל התיתורא והמעברתא.
צביעה ידנית.
השגחה ופיקוח על העורות מתחילת העיבוד ע"י משגיח הבד"צ.
כל תהליך העיבוד נעשה ע"י יהודים שומרי תורה ומצוות.
כל תהליך יצור הרצועות נעשה בעבודת יד.
'מהודר'
צורת האותיות ע"פ המסורת בדקדוק הכתיבה (כתיבה ברמה טובה) כדרישת המסורת וההלכה ומהודר לדעת הפוסקים ודעת מרן השו"ע וכן המנהג.
הזמנת תפילין
'מהודר מיוחד'
צורת האותיות ע"פ המסורת, בדקדוק הכתיבה וגם נאה במיוחד, מבחינת יופי וחדות הכתיבה (כתיבה ברמה גבוה מאוד) כדרישת המסורת ההלכה ולחומרא בכל הנוגע בדיני הכתיבה ומהודר לדעת כל הפוסקים ודעת מרן השו"ע וכן המנהג.
הזמנת תפילין