ידוע שכל אדם מתאפיין בין היתר גם בצורת כתיבתו קל וחומר סופרי הסת"ם אשר זו היא מלאכתם ואומנותם. כתב ידו של האחד מייחד אותו משאר האנשים.לכן, ניתן למצוא הבדלים שכאילה גם בסופרי הסת"ם.

להלן מספר דוגמאות לסוגי הכתב בהן אנו משתמשים למוצרינו השונים:

1. מהודר מיוחד

2. מהודר (כתיבת קנה)

3. תפארת

4. מהודר

5. מהודר מיוחד

6. מהודר

7. מהודר מיוחד

8. מזוזה יוסף

9. מהודר כתיבת קנה

10. מהודר מיוחד

11. תפארת

 

12. מהודר

13. מהודר