תפילין

•   עטרת
•   תפארת
•   מהודר
•   מהודר מיוחד
•   הזמנות מיוחדות על פי דרישת לקוח -  פרטים במכון הסת"ם
הזמנת תפילין

מזוזות

•   מזוזה עטרת גודל 12
•   מזוזה עטרת גודל  15
•   מזוזה תפארת גודל 12
•   מזוזה תפארת גודל 15
•   מזוזה מהודר גודל 12
•   מזוזה מהודר גודל 15
•   מזוזה מהודר מיוחד גודל 15
•   מזוזה מהודר מיוחד גודל 20
•   מזוזה מהודר מיוחד גודל 25
•   מזוזה - הזמנה מיוחדת
הזמנת מזוזות

מגילות

•   מגילת אסתר - עטרת
•   מגילה אסתר - תפארת
•   מגילת אסתר מהודר
•   מגילת אסתר מהודר מיוחד
הזמנת מגילות

ספרי תורה

•   ספר תורה עטרת
•   ספר תורה תפארת
•   ספר תורה מהודר
•   ספר תורה מהודר מיוחד
הזמנת ספר תורה

ניתן לרכוש דרכינו גם טליתות במארז מהודר