הבתים מגיעים למכון ממפעל הבתים ע"י סימון חתום מוגדר וייחודי (אלוגרמה). החותמים מסומנים ע"י משגיח מטעם הבד"צ אחד לאחד.

בעת קבלת המשלוח של בתי התפילין מהמפעל, נעשה תהליך בו קודם נבדקים גימור ואיכות הבתים ע"י רבני המכון (הצבע, החריצים המראה וכדו), רק לאחר מכן נפתחים הבתים. בשלב זה הבתים עוברים תהליך ניקוי כדי לגלות את החורים לתפירה. כמו כן בתהליך זה נבדקים החללים שבבתים כדי לוודא שהם ראויים להכנסת הפרשיות בצורה הראויה והנכונה.

במקביל, הפרשיות מגולגלות ידנית מהסוף להתחלה, נקשרות בשערות זנב עגל ונעטפות בקלף, ושוב הקלף המכיל את הפרשיות נכרך בשערות זנב עגל ומונח בחלל של הבתים. תהליך זה נעשה בקפידה והשגחה מרבית.

הבתים העשויים עור נתפרים בגיד בהמה טהורה עד לסגירתם הסופית. התהליך מגיע לסיומו על ידי צביעה ושיוף לקבלת בתים מוגמרים וצבועים בצורה המדויקת והקבועה על פי מכון תפארת יוסף והנחיותיו.

hidoorim

29
הוצאת השערות מפרשת והיה אם שמוע
30
תפירת הבתים
31
הכנסת פרשת קדש לבית
31
הכנסת פרשיות של יד לבית
32
מדידות התפירות
next