בסיום מלאכת הכתיבה והבקרה עוברים כתבי הסת"ם אל מתייגי המכון. האחרונים עוברים כאמור, הנחיה מדויקת ע"י רבני המכון על פי ההנחיות של הבד"צ.

באותיות מלאכת סופר אין תגי"ם כלל. מלאכת התיוג הינה כתיבת תגי"ם (מעל אותיות שעטנ"ז ג"ץ, מופיע מעל הראש השמאלי שלושה תגי"ם, ובאותיות בד"ק חי"ה מופיע תג אחד בשליש השמאלי של האות). התיוג הוא אחד מההגרות ההלכתיות של כתיבת הסת"ם, אבל אם לא נעשה אינו פוסל (את התפילין) אלא מוריד את דרגת הכשרות, ומכאן שהסת"ם כשר כשרות מינימאלית. לשם הידור התפילין נעשית במכוננו מלאכת התיוג. בין יתר הדברים התיוג הוא אחד השלבים המבדיל את סוגי התפילין ברמות ההידור.

בתום מלאכת התיוג, כתבי הסת"ם נסרקים בתוכנת מחשב מיוחדת שנועדה לכך ועוברים הגהה ממוחשבת. בתום תהליך זה, כתבי הסת"ם מקבלים מספור וקוד ספציפי.

24
next