תהליך הפקת הרצועות דומה בחלקו לתהליך הפקת בתי התפילין. גם פה העורות שהינם שלמים ומגיעים ממשחטות בארץ, מוכנסים לחבית להשריה בסיד, עוברים שטיפה בתוך החביות, ולאחר מכן מוצאים לייבוש, וסימון ע"י המשגיח.

לאחר ייבוש העורות מתבצעת צביעה ידנית, ייבוש הצבע, ולבסוף חיתוך ידני של העורות לקבלת רצועות במידה הנכונה.

hidoorim

18
סיבוב החבית לערבוב הסיד לשמה עי יהודי
19
צביעת הרצועות
21
העורות לרצועות לפני העיבוד
22
גלגל רצועות מוכנות
next