הרצועות בתפילין של ראש מושחלים לתוך הבית ונקשרים מאחור בצורה של דלת.

הרצועות בתפילין של יד מושחלים לתוך הבית דרך החריץ הגדול נקשרים בקשר תחתון בצמידות אל קיר הבית ונקשרים שוב לתת צורה של יו"ד, הכול על פי הנדרש.

33
קשירת הדל”ת בתפילין של ראש

סיום התהליך

סיום מלאכת התהליך כולו של ייצור והתקנת התפילין המהודרים הללו נעשה באריזתם וחתימתם בחותם הבד"צ וצירוף תעודת כשרות אלוגרמה וחותם.

יש לציין כי מלאכת בקרת האיכות נעשית מספר רב של פעמים בכל שלב בתהליך ייצור התפילין על ידי גורמים בלתי תלויים אשר כולם בלי יוצא מן הכלל מיומנים היטב בעיסוקם זה.

אישור