צוות הסופרים המתייגים והמגיהים נבחרים בקפידה רבה ע"י רבני המכון וזאת לאחר חקירה ועיון מדוקדק במלאכתם במעשיהם ובחייהם הפרטיים. הם מודרכים ופועלים ע"פ הנחיות מדוקדקות של הבד"צ (בית דין צדק בית יוסף הוא הגוף המעניק כשרות למהדרין מן המהדרין בנשיאותו של מרן מאור ישראל הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א). הסופרים מודרכים ע"י רבני הבד"צ ורבני המכון 'תפארת יוסף' הן בצורת האותיות והן בהלכות הכתיבה.

הפרשיות וכתבי הסת"ם (סופר סת"ם הוא אדם העוסק בכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות. הסופר כותב בכתב סת"ם ומשתמש בקולמוס העשוי קנה או נוצה ובדיו מיוחד - דיו סת"ם), מגיעים מהסופר למכון הסת"ם. שם, הם עוברים ביקורת מדוקדקת ותקינות לדרישות הבד"צ על ידי רבני המכון. רבני המכון והמוצי"ם (מורי צדק - הינם מוסמכים לרבנות על פי "יורה יורה" ולהם תעודה המעידה כי נבחנו על הלכות שבת, נידה, אבלות, איסור והיתר, מקוואות ומעט הלכות נישואין) עומדים בכל עת לרשות הסופרים והמגיהים באם יש צורך בדיון או שאלות הקשורות למלאכתם.

hidoorim

23
סופר סתם תוך כדי עבודתו
next