מקור העורות לבתי התפילין נלקח כאמור מעורותיהם של ראשי בקר (שוורים). העורות הללו נשלחים קפואים (ללא מליחה) מחו"ל למפעל העיבוד. במפעל, המשלוח נפתח העורות מופשרים לחלוטין ורק לאחר מכן מוטבלים בסיד. הטבילה נעשית על ידי הכנסה לחבית מלאה סיד והשרייה. לאחר מילוי החבית בעורות, ננעלת החבית במנעול ע"י המשגיח של הבד"צ (כדי למנוע חשש עיבוד ללא השגחה).

ההשריה בסיד משרתת מטרות חשובות. בראשונה, לסלק שאריות בשר שומן ושערות, אחר כך לסתום את נקבוביות העור, ולבסוף לדכא את הריחות ולהגמיש את העור כך שאפשר יהיה לעבדו ביתר קלות. כל האמור נועד לשם התקנת בתי התפילין.

מקץ כשבועיים של השרייה עוברים העורות שטיפה בתוך החביות ומוצאים להפרדת השומנים ושאריות העור. בהמשך העורות נחתכים ע"י מכונה לצורה הראויה לתפילין של יד ותפילין של ראש. העורות החתוכים מסומנים בשלב זה ע"י המשגיח ונשלחים לעשיית החללים (מקום להכנסת הפרשיות).

פיסות העור החתוכות והמעובדות נשלחות לייבוש לתקופה של כ- 4 עד 8 חודשים, עד להשגת ייבוש טבעי, ונוח לייצור. לאחר הייבוש פיסות העור נשלחות לייצור על צורותיהן השונות. בשלב הבא מתקיים תהליך הדחיסה (קומפרסיה), בו משטחי העור החתוך נדחסים על ידי מכונת לחץ לקבלת צורת הבתים של מרובעים מדויקים המכילים חללים מושלמים להכנסת הפרשיות.

hidoorim

06
בליטות הבית לפני ריבוע
07
בית היד לפני הריבוע והצביעה
08
בית היד לאחר פרס שני
09
בדיקת ריבוע
10
בתים לפני צביעה
11
הבית לפני צביעה וגימור עשיית השי"ן
12
מספר בתי תפילין בתהליך יבוש טבעי
13
ארבעת הבתים בתפילין של ראש
14
הברזלים בתוך העור
15
ארבעת החללים בבתים של ראש לאחר הוצאת הברזלים מבפנים
16
בתים של יד לאחר ריבועם
17
תחילת יצירת השי"ן ע"י חק יריכות
next