רצועות שמיוצרות בהזמנה מיוחדת עבור מכון 'תפארת יוסף' בלבד, בפיקוח והשגחה צמודה של בד"צ 'בית יוסף' מתחילת הייצור עד הגמר.

א. השגחה ופיקוח על העורות מתחילת העיבוד ע"י משגיח הבד"צ. (מנח"י ח"ט ס"א ושבה"ל ח"ט סי"י)

ב. כל תהליך העיבוד נעשה ע"י יהודים יר"ש בארץ (לא בחו"ל) 'לשם קדושת תפילין'. (שו"ת שבט הלוי ח"י סי' קעג)
ג. כל תהליך יצור הרצועות נעשה בעבודת יד. (שם)
ד. כל חומרי העיבוד והצבע 'מן המותר בפיך'. (זכרון אליהו פט"ו ס"ו)
ה. עיבוד ללא תנאי. (הנחיות הבד"צ)
ו. צביעה ידנית 'לשם קדושת תפילין'. (שו"ע סי' לג ס"ד, וע"פ הנחיות הבד"צ)
ז. חיתוך העורות לרצועות באופן ידני 'לשם קדושת תפילין'. (ביאור הלכה סי' לג ס"ד ד"ה אבל)
ח. אין חציצות בין הצבע לרצועה. (הנחיות הבד"צ)