נעשית ע"י אברך בן תורה וירא שמים, ומנוסה בתחום, המכניס את הפרשיות תוך כדי בקורת עצמית מתמדת על כל שלב בתהליך הכנסת הפרשיות, כמו כן רמת גימור וצביעה מאוד קפדנית.
ולהלן מספר הנחיות הנוגעות למהלך 'הכנסת הפרשיות'.

א. בדיקות למכניס פרשיות ושלבי העבודה

א. מדידת ריבועים בקליבר
א. קציצה (ריבוע העליון שמוכנסות הפרשיות)
ב. תיתורא (מושב הבית)
ג. תפירות.
ב. נקיון חריצים, ואיזור הפינות.
ג. פתיחת וניקוי נקבי התפירות.
ד. בדיקה אם הנקבים ובפרט נקבי הפינות עומדים במקומם.
ה. בדיקה אם יש גיד עובר בין הבתים, וקצה הגיד יוצא החוצה.
ו. בדיקה פנימית א. מחיצות ב. אין חשש נקבים במחיצות.

ב. הכנת הפרשיות להכנסה

ז. בדיקה מלמעלה של הפרשיות שלא נשאר בהם סימונים של הסופר,המגיה וכן שלא אירע לפרשיות כלום.
ח. כריכת הפרשיות שיער קלף/שיער, וסימון מספרי לכל פרשיה, שיערות ארוכות לפרשת והיה אם שמוע.
ט. לקחת פרשיה אחת ולבדוק בדיקה מדגמית ע"י קיפול אם אין סדקים בדיו.
י. בדיקה שהפרשיות לא הפוכות.
יא. בדיקה שהפרשיות מוכנסות כסדרן ובר"ת הויות להדדי.
יב. בדיקה שהפרשיות אינם דחוקות בפנים.
יג. בדיקה ששערות 'והיה אם שמוע' יוצאות החוצה.

ג. תפירת הבתים

יד. תפירת הבתים בגיד אחד, ובדיקה שגיד התפירה קשור לגיד העובר בין הבתים.
טו. הדבקת הבתים שיוף הדבק ומילוי חורים.
טז. מדידת ריבועים חוזרת.
יז. שיוף הבתים- בדיקה שלא נשאר או לא נוצר צבע לבן גם במעברתא.
יח. שיוף צבע במעברתא ע"י שופין להורדת שכבות הצבע.
יט. קשירת הרצועות והכנסתם לבתים.
כ. בדיקה קשר של יו"ד אם צמוד לבית היטב.
כא. קשירת היו"ד בגיד (במקום הצורך או ע"פ הזמנה מיוחדת).
כב. ביקורת אחרונה של ריבועים וגימורים ובדיקה בעין של הבתים.
כג. בדיקה אם היו"ד לא משתפשף בפלסטיק.
כד. בדיקה שלא נשאר מדבקות מתחת לתיתורא.