א. הקלף נקנה אך ורק ממפעלים מפורסמים, ע"פ הנחיות הבד"צ. (ללא חשש גירוד מאחור הפוסל. (שו"ע או"ח לב ס"ז)
ב. קלף איכותי ולא מחוספס.
ג. בדיקת משאריות דוכסוסוטוס שפוסל בכתיבה עליו. (שו"ע שם, ביאור הלכה שם ד"ה ומצד הבשר)
ד. הקלף עובר את ביקורת רבני המכון (ע"פ הנחיות הבד"צ)