1. יוציא את התפילין ויניחם לפניו. קודם יוציא תפילין של יד.
2. יתיר ויפרוס את הרצועות לאורכן כך שלא ייווצר הפסק בהנחת התפילין.
3. יפשיל שרוולו השמאלי ( והאיטר את שרוולו הימני). הפשלת השרוול תעשה כך שהקיבורת, הוא החלק התפוח שבזרוע המצוי בין הכתף למרפק , תהיה גלויה. התפילין חייבים להיות מונחים במגע עם בשרו ממש על החלק הפנימי של הקיבורת, פונים לכיוון הלב.
4. תפילין של יד מניחים על פי מנהגי הספרדים בישיבה, ועל פי מנהגי האשכנזים, בעמידה.
5. יניח את התפילין על יד שמאלו ( האיטר על יד ימינו) בצורה בה קשר היו"ד ובית התפילין מכוונים כלפי הלב ואילו יתרת הרצועה תהא מכוונת כלפי מורד הכתף.
6. ישים את בית התפילין על החלק התפוח של הזרוע דהיינו על השריר. צריך שהקצה התחתון של התיתורה (הוא החלק הבולט הסוגר את התפילין מלמטה) לא יעבור את הקצה התחתון של הקיבורת והקצה העליון של התיתורה (הוא החלק הסוגר את התפילין מלמעלה) יהיה באמצע הקיבורת. המקום הנמוך ביותר עליו מונחת התיתורה יהיה במרחק עובי קטן משתי אצבעות ממקום קיפול המרפק.
7. לפני הידוק התפילין עליו לכוון לשם מצוות הנחת תפילין ולשם שיעבוד מוחו ולבבו לקב"ה.
8. לאחר כיוון מחשבותיו בשתי הכוונות הנזכרות ולפני הידוק הרצועה, יברך, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין".
9. יהדק את הרצועה. אין להפסיק בין הברכה להידוק הן בדיבור והן במעשה.
10. יכרוך שבע כריכות סביב הזרוע ויחזיק את שארית הרצועה בין האצבע לאמה.
11. יוציא תפילין של ראש.
12. יעבור להנחת תפילין של ראש. עתה בעמידה.
13. יניח את התפילין על ראשו מעל המצח, בקצה שורשי השיער (המקום בו השיער מתחיל צמיחתו), כאשר התפילין מופנות לכיוון הקודקוד. יש להקפיד שמקום הנחת התפילין יהיה במרכז, בגבול המצח ותחילת השיער.
14. מניח את קשר היו"ד מאחור, מעל שקע העורף, בקצה הגולגולת. יש לוודא כי קשר זה מצוי ברובו מעל שקע העורף.
15. יעביר את הרצועות לפני הגוף כך שרצועת ימין,ימינה ורצועת שמאל, שמאלה. הצבע השחור ברצועות צריך להיות מופנה החוצה, שיראה גלוי.
16. יהדק קצה הרצועות, במכנס או בחגורה, ואין הדבר חובה אלא כדי שלא יתהפכו הרצועות לצד ההפוך.
17. יבדוק כי תפילין של ראש מצוי בהמשך מעלה הראש בין שתי עיניו.
18. ימשיך ויכרוך את רצועת התפילין של יד על האמה בצורת האות ש' (ויש כמה מנהגים בזה), והיותר יכרוך סביב לאגודל ויהדק פנימה.
19. עתה יכול לומר תפילותיו. להזכירו כמובן שכל הברכות תאמרנה בכיסוי ראש.
20. סדר החליצה של התפילין הינו, אחרון שנכרך נחלץ ראשון וראשון שנכרך נחלץ אחרון. יש המהדרים וחולצים את התפילין של ראש ביד שונה מהשמתם (אם הניחן בעזרת ימין יחלוץ בשמאל וכדומה) וזה לכוון כי לא ברצון נעשית הפרידה מהתפילין.