כיצד תדעו כי תשמישי הקדושה שלכם הוכנו על פי כל ההלכות וההידורים?
שאלה זו מטרידה רבים, רבנים כעמך ישראל. מתוכה צמחה הדרישה: לספק לציבור תפילין, מזוזות וספרי תורה למהדרין, כדעת מרן השולחן ערוך וגדולי הפוסקים ולפי פסקי מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף שליט"א.
מכון "תפארת יוסף" הוקם בכדי לתת מענה לציבור היראים ובני התורה ולהציע להם סת"ם למהדרין מן המהדרין. על המכון מפקחים רבנים, תלמידי חכמים ומשגיחים ידועי שם, המלווים את הכנת הסת"ם בכל שלביה. המכון, שנוסד בהוראתו ובברכתו של מרן מאור ישראל, עומד בנשיאות מרן ותשמישי הקדושה היוצאים תחת ידו על ידו זוכים, לראשונה בתחום הסת"ם, להשגחת בד"צ "בית יוסף".
כיאה לעניינים שבקדושה, המכון אינו חוסך בשום טירחה בכדי ליצור את המוצר המובחר והמהודר ביותר. כך, למשל, בתפילין: הקלף, הבתים והרצועות מיוצרים אך ורק בארץ, במפעלים ותיקים שבעליהם ועובדיהם אברכים יראי שמיים. צוות סופרי הסת"ם של המכון הם כולם אברכים ובני תורה הנבחרים בקפידה לאחר מבדקים ומבחנים. כל פרשיה נבדקת פעמיים על ידי שני מגיהים שונים ומנוסים, וכן עוברת הגהת מחשב בתוכנה המתקדמת בתחומה. בהמשך מוכנסות הפרשיות לבתים בידיו האמונות של מומחה הבקיא בפרטי ההלכה הנוגעים לתפקידו, ולאחר מכן נתפרים הבתים ונסגרים הרמטית בגימור איכותי במיוחד. לבסוף, עוברים הבתים מדידת ריבועים וביקורת אחרונה, והכל תחת פיקוח צוות רבני בד"צ "בית יוסף".
מכון "תפארת יוסף" עומד תחת השגחה והכוונה צמודה של בד"צ "בית יוסף" ופועל בהדרכת מו"צים ומומחים של הבד"צ בתחום הסת"ם המלווים את כל תהליך הייצור, החל מפיקוח על עבודת הסופרים, עבור להשגחה על עיבוד העורות, למן השרייתם והנחתם בחבית, יצירת הבתים והרצועות והכנסת הפרשיות לבתים, וכלה בביקורת המסכמת טרם השיווק. כל ספר תורה, זוג תפילין או מזוזה של המכון הם יצירה מהודרת בה לוקחים חלק סופרים מובהקים ויראי שמיים, אנשי מקצוע מיומנים ומשגיחים מן המעלה הראשונה.
עד עתה, נאלצו רבים להתפשר על טיב הסת"ם שברשותם. כעת תוכלו לרכוש בבטחון מוצר הנושא את אישורו של בד"צ "בית יוסף". מוצר בפיקוח מדוקדק שזכה לברכת מרן פאר הדור, ומבטיח לכם בס"ד את תכלית ההידור וההדר.