מתוך כתבה שהתפרסמה במוסף התורני של "יום ליום" תשרי תשע"א אוקטובר 2010
 
מהפכה בעולם התפילין
 
צוות אברכים מבית שמש יפיק לציבור תפילין מהודרות תחת השגחת בד"צ בית יוסף ובמחיר השווה לכל נפש. על ההשתלשלות, הפרטים והאנשים שמאחורי, בשורות הבאות:
 
 
מכון תפארת יוסף
 
 
כולנו מכירים את התפילין המבהיקות עימן אנו נפגשים ועליהן מברכים מידי יום ביומו. לא כולם יודעים מה עובר עליהן עד שהם מגיעות אלינו מהודרות ומוכנות. מסתבר שדרך ארוכה עוברת על הבתים הללו, ולעיתים גם תיווך של כמה ידיים, מה שאינו מיטיב את הידיעה אודות טיבן ומהותן.
למי שאך נובר בעניין מתברר לו שתפילין זה לא רק סופר סת"ם אלא אף היתכנות למכלול של בעיות המצויות בהחלט בתפילין שאנו קונים, אם אין להם אבא בוגר ואחראי כיאות. בדיוק מסיבות כאלו הקימו מספר אברכים בימים אלו פרויקט ענק שיקיף את המענה לכל שלבי ההכנה כולל הכול החל – מהקלף, צורת הכתיבה, הגהה כהלכתה, הכנת בתי התפילין, ייצור הרצועות, ועוד ועוד .אולי אין זה המפעל הראשון העוסק בכך, אבל זהו הראשון והיחידי המייצר תפילין שכולם מתחילתם ועד סופם הם תחת השגחת בד"צ בית יוסף וכהוראותיו של מרן מאור ישראל שליט"א, שזה אומר שאפילו הסופרים הנבחרים לכתיבת הפרשיות למכון אמורים להיות בהנהגה נכונה בעניינים המדוקדקים אצלנו ביותר ]כגון חבישת פאה וכדומה[.
היינו סקרנים לראות מקרוב את התהליך ולשמוע מה בדיוק קורה, ועל מה בכלל אנו
מדברים, לכן שוחחנו עם הצוות המוביל את המהפכה ורשמנו מעט שורות מילים מבהירות. ואמרנו מהפכה כי חוץ מהידור הכשרות יש כאן גם מהפכה זוטא, שכמו בעניינים רבים תבטא את רצונו של מרן להפיץ מוצרים בכשרות מהודרת שתתאים לבני תורה, אך מאידך לשמור על רמת מחירים סבירה השווה לכל נפש וכיס.
מעתה תוכלו לרכוש תפילין בלי לקחת משכנתא בבנק. כך הם מבטיחים לנו, ואפשר לבדוק את זה בקלות כמובן.
הרב יואל יוסף מתלמידי הגאון הגדול רבי יצחק יוסף ראש ישיבות חזון עובדיה אשר הומרץ על ידו, הגה והקים מכון לכתיבת סת"ם, כאשר הגר"י יוסף שליט"א ממריץ ומעודד בכל פה. מכאן הייתה הדרך קצרה עד לסגירת הרעיון כולו תחת פרויקט שלם שיאגד תחתיו את כל שלבי הכנת יצור התפילין כאשר כולם בהשגחת עינו הגדולה של בד"צ בית יוסף בראשות הגאון רבי משה יוסף שליט"א. כאן הצטרף שלום אלמליח בחלק של היזמות העסקית והעניין יצא לדרך.
 
שאלה: למה צריך בכלל מכון ומה היא הייחודיות של מכון הסת"ם 'תפארת יוסף'?
תשובה: אם נתחיל מהבעיות המצויות נוכל לחלקם לשלושה חלקים :
• הבעיות בסופרים
• בעיות בקלף ובכתיבה
• בעיות בבתי התפילין, וברצועות.
מן הדין הרי אדם המוצא תפילין או מזוזה בשוק יכול להשתמש בהם ולהסתמך על חזקת כשרות של "סתם הסופרים המצוין" )עיין עירובין צז.( אולם כבר בדורות קודמים העידו גדולי הדורות על העזובה הרבה והזלזול של הסופרים במלאכת הקודש עד שניתן להיאמר שאין חזקת כשרות לסתם סופר אלא אם כן הוא נבחן על ההלכות הקשורים בכתיבת סת"ם וכן שיעידו עליו גדולים שניתן לסמוך עליו. וזאת מחמת שכדי להקיף את כל החומר הדרוש לידיעת ההלכות דרוש לימוד מעמיק ורציני שכן מדובר באלפי פרטי דינים שבמקרים רבים אם טעה בהם הסופר, פסל את הסת"ם שכתב ופעמים רבות גם לא ניתן לאבחן זאת אפילו לאחר הגהה מדוקדקת ביותר.
 
שאלה: למשל?
תשובה: כדוגמא ניתן להזכיר את מה שמרן מאור ישראל שליט"א מרבה לספר בשיעוריו במוצ"ש על סופרים שלא ידעו לקדש את השמות קודם כתיבתם או שחשבו שרק את שם הוי'ה צריך לקדש ולא את שאר שמות, וכן לא ידעו שסדר כתיבת תפילין דר"ת הוא כסדר שהם בתורה, קדש, והיה כי יביאך, שמע, והיה אם שמוע. למרות שהם מונחים )בתפילין של ראש( ומסודרים על הקלף )בתפילין של יד( בצורה אחרת )קדש, והיה כי יביאך, והיה אם שמוע, שמע( ועוד בעיות של חק תוכות או כסדרן, ועוד שאלות הלכתיות רבות מאד שלא כאן המקום לפרטן.
 
שאלה: נתקלתם בכאלו?
תשובה: בהחלט, לצערנו היום מצויים סופרים או אפילו אברכים שלמדו לכתוב ולא למדו מספיק טוב את ההלכות והם מכשילים את הרבים מחוסר ידיעתם את מכלול ההלכות ובזה הם מחריבים את העולם )עירובין יג' .( ויש עוד להאריך בזה אך יכלה הזמן והמה לא יכלו.
 
שאלה: מה בקשר לקלף, מדוע ראיתם צורך לעסוק בהכנתו באופן אישי?
תשובה: גם הקלף עליו נכתב הסת"ם דורש ידע הלכתי ומקצועי בכדי שיהיה ניתן לכתוב עליו ללא חשש ופקפוק. בעיה אחת שהסופרים אינם מודעים אליה מבחינה פרקטית ופעמים שאף מבחינה הלכתית היא שאריות דוכטוסטוס שנשארו על הקלף וכשכותבים עליהם תפילין אפילו אם רק קוצו של יוד נכתב על שאריות אלו פוסל את התפילין, וכבר כתב הרב שבט הלוי שליט"א שיש ללמד את הסופרים לאבחן את הקלף על השאריות הנ"ל, ומתוך הניסיון אנו יודעים שרוב ככל הסופרים לא יודעים לעשות זאת!
כמו כן נושא הגירוד של הקלף מאחור, מכיוון השיער, שאם מגרדים אותו יותר מדי נכנסים לבעיה הלכתית קשה שמעמד העור הופך מקלף – לדוכסוסטוס. דבר זה ע"פ רוב ניתן לבדיקה בהסתכלות על הקלף מאחור אולם רוב הסופרים לא שמים לב לזה ומסתכלים רק על צד הכתיבה (היינו צד הבשר) שיהיה נוח להם לכתיבה ושיהיה יפה למראית העין ולא חוששים או שלא יודעים שלפעמים לוקחים קלף יפה וכתיבה נאה אך הפרשיות פסולות מחמת שהקלף אינו כשר לכתיבה. ולדעת מרן בעל השו"ע אם גררו הרבה מצד השיער פסול.
וכמו כן נתפרסם בזמן האחרון שיש מפעלים שמביאים קלפים שעובדו ע"י גויים ובחו"ל ללא השגחה, מה שגורם שהקלף לא יהיה מעובד לשמה דבר המעכב את כשרות הקלף. ואלו רק מעט חששות מיני רבים שאין כאן המקום להרחיב בהם.
 
שאלה: מה בקשר לכתיבת הסת"ם?
תשובה: כידוע, הכתיבה עצמה דורשת ידע רב ובקיאות במסורת וצורת האותיות ובפרט אנחנו בני ספרד שרוב הידיעה שלנו בצורת האותיות היא ממסורת קדמונים בני ספרד כפי שהעיד הרב חיד"א )בספרו לדוד אמת סימן י"ג סק' ג' ( ועוד. על פי רוב הסופרים הלומדים כתיבה אינם נכנסים לדקויות הכתיבה והעמדת צורת האות לכתחילה עם כל הפרטים הנדרשים. וסומכים בזה על הבורות של רוב הציבור כולל ציבור בני התורה שאינו מתמצא בזה כלל. ונציין גם כי הרבה פעמים קונים סת"ם דרך סוחרים ואינם מכירים מיהו הסופר הכותב, וכבר אנו יודעים שיש הרבה אנשים שכותבים סת"ם שיראת שמיים רחוקה מהם כרחוק מזרח ממערב ובמקרים נדירים שמענו על סטודנטים לגרפיקה או אפילו נכרים גמורים הכותבים סת"ם לפרנסתם ולפעמים אפילו בשבת בזמן הפנאי רחמנא לצלן.
 
שאלה: מה תאמר לאנשים הרוכשים מסופרים הנראים כיראי שמים ומוכרים בקהילות?
תשובה: גם בשטח זה ישנה בעיה שהרי מצויים סופרים שראשם ורובם עסוק בכתיבה וזהו מקצוע עבורם וכותבים הם מהנץ החמה עד בלי די, וללא הקדשת זמן ללימוד ההלכות, לחזרה, ולשינון, וללא הקדשת זמן לנשמתם וחיובם לקבוע עיתים בתוה"ק. וכידוע רצוי שדמות תורנית תעמוד מאחורי הכתיבה וד"ל...
 
שאלה: את הפרשיות כידוע מכניסים לבתים וכאן נעבור לשלב ייצור הבתים, מה יש לכם לומר בעניין?
תשובה: גם ייצור הבתים ופרטי ההלכות הקשורים בהם רבים הם מספור ולא כל יצרן בתים יודע את ההלכות הנדרשות וכמו"כ גם בתחום זה אין מספיק פיקוח או השגחה תמידית על המפעלים המייצרים בתים. מתוך הניסיון אנו מכירים תופעות של חורים בין מחיצות הבתים )בתפילין של ראש( חוסר דיוק בריבוע הקציצה התיתורא או התפירות דברים המעכבים בכשרות התפילין, פרשיות שהוכנסו לבתים בדוחק ומחמת כן ניטשטשו האותיות עד כדי פסילתן, פרשיות שלא הוכנסו די הצורך לעומק חלל הבתים . ועוד ועוד.
 
שאלה: והרצועות?
תשובה: גם ברצועות מצויות בעיות כשרות – כגון עיבוד לשמה, או השחרת הרצועות לשמה, שכן מצויים מפעלים או יבואנים שמייצרים ע"י גויים ובחו"ל ללא פיקוח ומכשילים כך את הרבים.
בסיכום ניתן לומר שהיהודי המצוי אינו מודע לכמות הבעיות היכולות להתעורר בזוג תפילין שהוא רוכש ובודאי שאינו יכול לפקח בעצמו על מכלול הפרטים המרכיבים את התפילין והוא קונה בעיניים עצומות מכל הבא ליד ומקווה לקבל שכר בעוה"ב כאשר הוא עתיד להיות מופתע לחלוטין כשיגיע לבית דין של מעלה ויתברר לו שהיה בגדר של "קרקפתא דלא מנח תפילין", או תפילין בכשרות דיעבד, בדוחק.
לכן קמו מכונים ברחבי הארץ האמורים לפקח על כל הבעיות שהוזכרו ועוד רבים שלא הוזכרו כאן. ותבוא עליהם ברכת הטוב על עבודת הקודש שהם עושים שכן מטרת כולם היא לזכות את הרבים ולהצילם מן החטא, אולם המכון שלנו כאמור נועד לתת את התשובה להולכים בדרכו של הבית יוסף ולפי פסיקותיו של מרן אור ישראל שליט"א, כפי שהן בהשגחת הבד"ץ בית יוסף. והגדילו לעשות במכון הסת"ם 'תפארת יוסף' שלקחו על עצמם לפקח על כל מכלול המרכיבים של התפילין החל מהכנסת הערות לעיבוד הבתים והרצועות וכלה בשאר הפריטים הנוגעים בדבר. כאשר כאמור מכון 'תפארת יוסף' הינו היחיד בארץ העומד תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ "בית יוסף" אשר דרשו לפקח כל תהליך הייצור עד הפרט הקטן ביותר. בס"ד התגברו על כל המכשולים שעמדו בדרכם ובתהליך ארוך שנמשך כשנתיים ימים קם וגם ניצב מכון 'תפארת יוסף' ועשה מהלך ראשוני בכשרות הסת"ם לייצר תפילין ושאר מוצרי הסת"ם תחת כשרות המהודרת של בד"ץ 'בית יוסף' עם כל הדקדוקים והחומרות וההידורים והכול מפוקח החל מהתהליכים הראשונים של הייצור.
 
שאלה: יש לכם ניסיון בתחום הבתים והכנת הרצועות?
תשובה: חברנו למפעל הקיים כ – 30 שנה, וכן לגבי הרצועות חברנו למפעל ותיק מאוד, כאשר הבד"צ בודק את כל קו הייצור הנעשה עבורנו ומפקח עליו באופן פרטני ואישי שלא רק הכול יהיה כדין וכהלכה אלא אף כמובן כל צוות המפעלים העוסקים המלאכה הם יהודים יראי שמים. וראוי להדגיש כי המכון בס"ד יספק תפילין וסת"ם בכשרות מהודרת ולכתחילה בכמה סוגי רמות הידורים. ע"פ דעת מרן השו"ע זיע"א ולדעת מרן מאור ישראל שליט"א. כאשר הכול נעשה ע"י הדרכתו של הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בכול הנעשה במכון.
בראשות המכון 'תפארת יוסף' העוסק בחלק של כתיבת הסת"ם עצמו עומדים מוצי"ם ומגיהים מפורסמים בתחומם וכן צוות המכון מורכב מסופרים מוסמכים שנבחנו על כל פרטי ההלכה הנדרשים שנבחנו.
 
שאלה: מי מגיה אחריהם?
תשובה: הפרשיות עוברות הגהת מחשב בתוכנת מחשב הטובה ביותר מסוגה. וכן עוברות הגהה מדוקדקת וכפולה ע"י מגיהים מוסמכים ומומחים שיראתם קודמת לחכמתם, וכל שאלה המתעוררת מוגשת לעיון מוצי"ם ת"ח הבקיאים במקצוע זה וכל דבר שאינו לכתחילה אינו עובר את סף דלתות המכון.
הסופרים מודרכים לעבוד בתנאים ובסביבה מתאימה וע"פ הדרכות וחומרות שנתקבלו ע"י גדולי הדורות ע"מ שהכול ייעשה בקדושה ובטהרה. אנו גם מקפידים שהבתים יהיו פרודות עד למטה, השי"ן משוך כולו ביד וגיד עובר בין בית לבית ]מכוונות![ רצועות הן מעור עליון עבודת יד כאשר כל שלבי ההידור נעשים ע"י פועלים יהודים יראי שמים. לא ע"י גויים ולא בחו"ל חלילה. הכנסת הפרשיות בנחת ותחת השגחה, ע"י מומחה במסגרת המכון. הקפדה והשגחה על כל בית תפילין לפני שיווקו על מדידת הריבועים והתפירות ועוד זהירויות שכדאי לתת עליהן את הדעת. בכך אנו מקוים לזכות את הרבים ושלא תצא תקלה מתחת ידינו. היות וכל כוונתנו לזכות את הרבים, וההלכה והמסורה הם המדריכים אותנו, וברכת הגדולים מלווה אותנו סמוכים אנו שההשגחה מלווה אותנו בפועלינו.